Rodiče přijatých dětí do MŠ Nedvězská i MŠ Nučická, kteří nebyli na třídních schůzkách, si mohou vyzvednout rozhodnutí o přijetí dne 13. 6. 2018 od 14:00 do 16:00 v ředitelně MŠ Nedvězská.
Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 27/2224 přijala do MŠ NEDVĚZSKÁ 

děti evidované pod těmito registračními čísly:


MODRÁ ČÍSLA MAJÍ OZNAČENÍ NExx A RŮŽOVÁ ČÍSLA NUxx

NE20  Přijímá se od 1.9.2018

NE45  Přijímá se od 1.9.2018

NE62  Přijímá se od 1.9.2018

NE49  Přijímá se od 1.9.2018

NE19  Přijímá se od 1.9.2018

NE08  Přijímá se od 1.9.2018

NE13  Přijímá se od 1.9.2018

NE52  Přijímá se od 1.9.2018

NE17  Přijímá se od 1.9.2018

NE38  Přijímá se od 1.9.2018

NE67  Přijímá se od 1.9.2018

NE61  Přijímá se od 1.9.2018

NE56  Přijímá se od 1.9.2018

NE60  Přijímá se od 1.9.2018

NE42  Přijímá se od 1.9.2018

NE03  Přijímá se od 1.9.2018

NE02  Přijímá se od 1.9.2018

NE43  Přijímá se od 1.9.2018

NE23  Přijímá se od 1.9.2018

NE51  Přijímá se od 1.9.2018

NE54  Přijímá se od 1.9.2018

NE39 Přijímá se od 1.9.2018

NE07  Přijímá se od 1.9.2018

NE32  Přijímá se od 1.9.2018


Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 27/2224 přijala do odloučeného pracoviště MŠ NUČICKÁ

děti evidované pod těmito registračními čísly:


MODRÁ ČÍSLA MAJÍ OZNAČENÍ NExx A RŮŽOVÁ ČÍSLA NUxx

NU25  Přijímá se od 1.9.2018

NU49  Přijímá se od 1.9.2018

NE06  Přijímá se od 1.9.2018

NU20  Přijímá se od 1.9.2018

NU16  Přijímá se od 1.9.2018

NU48  Přijímá se od 1.9.2018

NU10  Přijímá se od 1.9.2018

NU13  Přijímá se od 1.9.2018

NE57  Přijímá se od 1.9.2018

NU52  Přijímá se od 1.9.2018

NU44  Přijímá se od 1.9.2018

NU30  Přijímá se od 1.9.2018

NU09  Přijímá se od 1.9.2018

NU43  Přijímá se od 1.9.2018

NE05  Přijímá se od 1.9.2018

NU03  Přijímá se od 1.9.2018

NU02  Přijímá se od 1.9.2018

NE72  Přijímá se od 1.9.2018

NU01  Přijímá se od 1.9.2018

NU55  Přijímá se od 1.9.2018


MOŽNOST NAHLÉDNUTÍ DO SPISU DLE § 36 odst.3 správního řádu


Rodiče dětí, kteří nemají číslo v seznmu přijatých dětí mohou nahlédnout do spisu

dne 4. 6. 2018 od 10:00 do 12:00 hodin v ředitelně MŠ Nedvězská.Zápis 2018-2019

ZÁPIS  DĚTÍ  DO  MATEŘSKÝCH  ŠKOL

pro školní rok 2018/2019

se uskuteční

9. a 10. května od 13:00 do 18:00 hod.


 "Předzápis"  2018-2019


Od 1. 4. 2018 si můžete zjednodušit příhlášení Vašeho dítěte do mateřské školy formou "PŘEDZÁPISU".


https://elektronickypredzapis.cz/


O aplikaci

  • Elektronický předzápis Vám velmi urychlí a usnadní zápis Vašeho dítěte do mateřské školy.
  • Ještě před termínem řádného zápisu si z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a tím své dítě "předzapíšete" do MŠ.

  • Údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ a na Vás je pouze si vyplněnou žádost vytisknout a navštívit s ní lékaře ohledně potvrzení.

  • Poté už bude zbývat poslední krok a to dostavit se v den řádného zápisu do MŠ.

  • Tím, že MŠ bude mít potřebné údaje již k dispozici, celý proces zápisu Vašeho dítěte bude zkrácen na minimum.

  • Také zde bude nabídka rezervace času, takže si budete moci zvolit, kdy přesně k řádnému zápisu přijdete.

  • Veškeré Vámi vyplněné údaje jsou přímo předávány MŠ v zašifrované podobě a nikdo jiný kromě MŠ k nim nemá přístup.

  • Věříme, že aplikace elektronický předzápis Vám usnadní zápis do MŠ.