Přijímací řízení do MŠ

 

Dne 20.5. a 21.5.2019 v době 13:00 - 17:00 hodin si zákonní zástupci přijatých dětí přijdou osobně vyzvednout do MŠ Nedvězská rozhodnutí o přijetí dítěte a podepíší zápisový lístek s potvrzením nástupu do naší školy (stejné prostory, kde probíhal zápis do naší MŠ).

 

Seznam přijatých dětí do MŠ Nučická od 1.9.2019 k nahlédnutí zde: Seznam přijatých dětí od 1.9.2019.pdf (101,4 kB)

 

Kritéria k přijetí do mateřské školy: Kritéria k přijímacímu řízení do MŠ.pdf (165,2 kB)

Rodiče dětí přijatých i do jiných mateřských škol tímto žádáme o vyplnění Zápisového lístku, ke stažení zde: Zápisový lístek do MŠ.pdf (198,9 kB), příp. bude k dispozici v MŠ ve dnech 20.5. a 21.5. 2019. Zápisový lístek je třeba vyplnit v počtu všech přihlášek do mateřských škol (např. hlásili jste své dítě do třech MŠ, je potřeba vyplnit zápisový lístek 3x).