MŠ ZVONKOVÁ 30. 7. 2018 - 10. 8. 2017

 

 

Mateřská škola, Praha 10, Zvonková
12/2901, příspěvková organizace


Tel.: 272653572


Informace k prázdninovému provozu

 

Termín: 30.7.2018 - 10.8.2018

Provoz mateřské školy: 6:30 - 17:00 hodin

  

Stravování:

STRAVNÉ:    36,-Kč/den, pro děti s odkladem školní docházky 39,-Kč/den.

                                                                              

Vyúčtování za omluvené dny nepřítomnosti dítěte ve škole bude provedeno v průběhu měsíce září 2018 na účet, který rodiče uvedou na žádosti o přijetí k prázdninové docházce.

Omluvy nepřítomnosti dětí se přijímají den předem nebo nejpozději do 8 hodin ráno!!!

Pokud rodiče takto nahlásí polodenní docházku, odčítá se dětem částka za odpolední svačinu.

Neomluvené dny se počítají jako přítomnost.

Úplata za předškolní vzdělávání: 

Výše úplaty:  365,- Kč

Úplata za vzdělávání se nevyúčtovává.

Úhrada za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání bude vybírána v hotovosti při zápisu  

 ve středu 23.5.2018  od 13:00 do 18:00 hod.

 

Prosíme rodiče o přesnou částku.

Rodiče si vyžádají ve své mateřské škole potvrzený evidenční list a přihlášku do naší školy. S vyplněnou přihláškou a kopií evidenčního listu se v uvedeném termínu dostaví k zápisu.  Mateřská škola zapisuje děti pouze do výše své kapacity.

Za zapsané k prázdninovému provozu se považuje dítě, jehož rodiče odevzdali zápisový list (přihlášku), kopii evidenčního listu a zároveň zaplatili školné a stravné.

Veškeré další základní informace k provozu mateřské školy rodiče získají na adrese  www.mszvonkova.cz .

                                                                                           
Mgr. Dana Červíčková, ředitelka