MŠ PODLÉŠKOVÁ 13. 8. 2018 - 24. 8. 2018

 

 

Mateřská škola  odloučené pracoviště Podléšková 26 Praha 10


( Mateřská škola Chmelová 8 Praha 10)


Informace k prázdninovému provozu


Termín: 13.8.2018 - 24.8.2018

 

Vlastní zápis dětí k prázdninové docházce a výběr úhrady za stravné a úplaty za vzdělávání proběhne na MtŠ Podléšková dne :

                                                
21.5.2018  od 13:00 do 18:00 hod

 

Rodiče si vyžádají ve své kmenové MŠ potvrzený evidenční list a přihlášku do naší školy. S vyplněnou přihláškou a kopií evidenčního listu se v uvedeném termínu dostaví k zápisu. Zde odevzdají evidenční list, vyplněnou přihlášku a  zaplatí na místě školné a stravné a dítě bude zapsáno. Mateřská škola zapisuje děti pouze do výše své kapacity.

 

Stravování:

Finanční limit na 1 den ........................37,-Kč.

Pro děti s odkladem školní docházky.........40,-Kč

                                                                              

Vyúčtování za omluvené dny nepřítomnosti dítěte ve škole se provádí v průběhu měsíce září 2018 na účet, který rodiče uvedou na žádosti o přijetí k prázdninové docházce.

Úplata za předškolní vzdělávání: 

Výše úplaty:  370,- Kč

Děti v posledním roce docházky do MtŠ úplatu nehradí.

Úplata za vzdělávání se nevyúčtovává.

Omluvy nepřítomnosti dětí se přijímají ve třídě den předem nebo ve  školní jídelně nejpozději do 8 hodin !!! Omlouvat je možné od 6:30 hodin ráno.

Neomluvené dny se počítají jako přítomnost.

Úhrada bude provedena v den zápisu v hotovosti, prosíme rodiče o přesnou částku.  (Rodiče si vypočítají částku za stravné dle počtu nahlášených dní pro prázdninovou docházku)

Za zapsané k prázdninovému provozu se považuje dítě, jehož rodiče odevzdali zápisový list (přihlášku), kopii evidenčního listu a zároveň zaplatili školné a stravné.

Veškeré další základní informace k provozu mateřské školy rodiče získají na adrese  www.mschmelova.cz  (školní řád)

Mgr. Soňa Málková

Ředitelka školy