MŠ NEDVĚZSKÁ A NUČICKÁ 2. 7. 2018 - 27. 7. 2018

 

Mateřská škola Nedvězská 2224/27,

a odloučené pracoviště Nučická 1914/42, Praha 10

 

Informace k prázdninovému provozu

 

 

MŠ Nedvězská termín:      2. 7. 2018 - 13. 7. 2018

MŠ Nučická termín:         16. 7. 2018 - 27. 7. 2018

 

Vlastní zápis dětí k prázdninové docházce a výběr úhrady za stravné a úplaty za vzdělávání proběhne v MŠ Nedvězská 2224/27 dne:

      14. 5. 2018  od 13:00 do 18:00 hod

 

 Provoz mateřské školy: 6:30 - 17:00 hodin

 Rodiče si vyžádají ve své kmenové MŠ potvrzený evidenční list a přihlášku do naší školy. S vyplněnou přihláškou a kopií evidenčního listu se v uvedeném termínu dostaví k zápisu. Zde odevzdají evidenční list, vyplněnou přihlášku a  zaplatí na místě školné a stravné a dítě bude zapsáno. Mateřská škola zapisuje děti pouze do výše své kapacity.

K prázdninovému provozu mohou být přijaty pouze děti, které jsou zapsány v některé z mateřských škol zřízených MČ Praha 10.

Dítě může být k prázdninovému provozu zapsáno nejvýše na dobu čtyř týdnů.

Stravování:

Finanční limit na 1 den ........................45,-Kč.

Pro děti s odkladem školní docházky........ 50,-Kč

                                                                              

Vyúčtování za omluvené dny nepřítomnosti dítěte ve škole se provádí v průběhu měsíce září 2018 na účet, který rodiče uvedou na žádosti o přijetí k prázdninové docházce.

Úplata za předškolní vzdělávání: 

Výše úplaty:  800,- Kč

Děti v posledním roce docházky do MŠ úplatu nehradí.

Úplata za vzdělávání se nevyúčtovává.

Omluvy nepřítomnosti dětí se přijímají ve třídě den předem nebo ve  školní jídelně nejpozději do 8 hodin. Neomluvené dny se počítají jako přítomnost.

Úhrada bude provedena v den zápisu v hotovosti, prosíme rodiče o přesnou částku. Rodiče si vypočítají částku za stravné dle počtu nahlášených dní pro prázdninovou docházku.

Za zapsané k prázdninovému provozu se považuje dítě, jehož rodiče odevzdali přihlášku, kopii evidenčního listu a zároveň zaplatili školné a stravné.

Veškeré další základní informace k provozu mateřské školy rodiče získají na adrese  www.msnedvezska.cz  (školní řád)

Bc. Vladimíra Horová

Ředitelka školy