Prázdninový provoz mateřských škol 2018 zřízených MČ Praha 10

 

K prázdninovému provozu mohou být přijaty pouze děti, které jsou zapsány v některé z mateřských škol zřízených MČ Praha 10.

Rodiče si vyžádají ve své kmenové MŠ potvrzený zápisový list, se kterým se v uvedeném termínu dostaví k zápisu do mateřské školy, která bude zajišťovat prázdninový provoz. Zde odevzdají potvrzený zápisový list, zaplatí na místě školné a stravné a dítě bude zapsáno.
Mateřská škola zapisuje děti pouze do výše své kapacity.

Za zapsané k prázdninovému provozu se považuje dítě, jehož rodiče odevzdali zápisový list a zároveň zaplatili školné a stravné.

Termíny pro školní rok 2017/2018

Do 11. května rodiče oznámí ve své kmenové MŠ, že chtějí přihlásit dítě k prázdninovému provozu a požádají ředitelku o kopii zápisového listu.

 

Zápisy k prázdninovému provozu se konají v mateřských školách:

 

14. května MŠ Nedvězská a MŠ Nučická od 13 do 18 hodin.

16. května MŠ U Vršovického nádraží od 13 do 18 hodin.

17. května MŠ Hřibská od 13 do 18 hodin.

21. května MŠ Vladivostocká a MŠ Podléšková od 13 do 18 hodin.

22. května MŠ Tolstého a MŠ Ve Stínu od 13 do 18 hodin.

23. května MŠ Omská a MŠ Zvonková od 13 do 18 hodin.

24. května MŠ Na Sychrově od 13 do 18 hodin.

 

Prázdninový provoz mateřských škol 2018

 

2. 7. - 13. 7.                  

1. oblast: MŠ U Vršovického nádraží 

2. oblast: MŠ Omská  

3. oblast: MŠ Nedvězská     

                                  

16. 7. - 27. 7.                                                                       

1. oblast: MŠ Na Sychrově                                      

2. oblast: MŠ Omská                                             

3. oblast: MŠ Nučická                                         

 

30. 7. - 10. 8.

1. oblast: MŠ Vladivostocká 

2. oblast: MŠ Hřibská

3. oblast: MŠ Zvonková

 

13. 8. - 24. 8.

1. oblast: MŠ Tolstého

2. oblast: MŠ Ve Stínu

3. oblast: MŠ Podléšková         

                                

27. 8. - 31. 8.

Není zajištěn provoz

 

1. oblast: Bajkalská, Benešovská, Hradešínská, Na Sychrově, Kodaňská, Magnitogorská, Tolstého, U Roháčových Kasáren, U Vrš. Nádraží, Vladivostocká

2. oblast: Hřibská, Omská, Jakutská, Mrštíkova, Štěchovická, Rembrandtova, Troilova, Útulná, Tuchorazská, Ve Stínu

3. oblast: Dvouletky, Chmelová, Podléšková, Mládežnická, Břečťanová, Nedvězská, Nučická, Přetlucká, Zvonková