Školné i stravné plaťte dohromady na číslo účtu:

51-365 465 02 17/0100

Děti s celodenní docházkou:       1.810,- (820,- školné a 990,- záloha na stravné) 

Stravné pro předškoláky:               990,- (záloha na stravné - školné neplatí)

Stravné pro děti s odkladem 

školní docházy :                            1.100,- (záloha na stravné - školné neplatí)