Školné i stravné plaťte dohromady na číslo účtu:

51-365 465 02 17/0100

Děti s celodenní docházkou:        1790,- (800,- školné a   990,- záloha na stravné) 

Děti s odkladem škol. docházky: 1900,- (800,- školné a 1100,- záloha na stravné)

Stravné pro předškoláky:               990,- (45,- Kč/den)