Školní řád je k nahlédnutí ve všech třídách a ředitelně.