ŠKOLNÉ a  STRAVNÉ

 

ÚPLATA:

za předškolní vzdělávání (školné) pro školní rok 2019/2020 je stanovena takto:

Děti  s celodenní docházkou do MŠ: 1000,-Kč

Děti v posledním ročníku MŠ-předškoláci a s odkladem školní docházky školné neplatí.

STRAVNÉ:

Variabilní symboly dětí obdržíte od paní učitelek 1.školní den.

Od dalšího měsíce plaťte zálohu do konce měsíce na další měsíc (př.do konce října na listopad).

Nezapomeňte, že v září je nutné provést platbu 2x (za září a říjen).

 

Každé čtvrtletí (do 15. následujícího měsíce) Vám budou vyúčtovány přeplatky stravného, které budou zaslány na Váš účet.

 

STRAVNÉ NA JEDEN DEN:

Děti  s celodenní docházkou: 45,- Kč

Předškoláci:  45,- Kč

Děti s odkladem školní docházky: 50,- Kč

Každé 3 měsíce Vám budou vyúčtované přeplatky stravného, které budou zaslány na Váš účet.

Školné i stravné plaťte nově zvlášť na dva různé účty: 

Děti s celodenní docházkou:      
990,- Kč záloha na stravné na účet 115-825 635 02 97/0100
1000,- Kč školné na účet 51-365 465 02 17/0100
 
Stravné pro předškoláky:               
990,- Kč na účet 115-825 635 02 97/0100
Stravné pro děti s odkladem školní docházky:
1100,- Kč na účet 115-825 635 02 97/0100