ŠKOLNÉ a  STRAVNÉ

ÚPLATA  

za předškolní vzdělávání (školné) pro školní rok 2018-2019 je stanovena takto:

Děti  s celodenní docházkou do MŠ: 820,-Kč

Děti v posledním ročníku MŠ-předškoláci a s odkladem školní docházky školné neplatí.

STRAVNÉ:

Platí se formou zálohy na měsíc dopředu. 

Na začátku září (po obdržení variabilního symbolu pro Vaše dítě).

 ihned uhraďte zálohu za stravné a školné na září  a říjen. 

 

Od dalších měsíců plaťte zálohu do 15. dne v měsíci na příslušný měsíc.

STRAVNÉ NA JEDEN DEN:

Děti  s celodenní docházkou: 45,- Kč

Předškoláci:  45,- Kč

Děti s odkladem školní docházky: 50,- kč

Každé 3 měsíce Vám budou  vyúčtované přeplatky  stravného, které budou zaslané na Váš účet.

Školné i stravné plaťte nově zvlášť na dva různé účty: 

Děti s celodenní docházkou:        
990,- Kč záloha na stravné na účet 115-825 635 02 97/0100
820,- Kč školné na účet 51-365 465 02 17/0100
 
Stravné pro předškoláky:                                    990,- Kč na účet 115-825 635 02 97/0100
Stravnépro děti s odkladem školní docházky: 1100,- kč na účet 115-825 635 02 97/0100