ŠKOLNÉ, STRAVNÉ

 

ÚPLATA  za předškolní vzdělávání (školné) pro školní rok 2017-2018 je stanovena takto:

Děti  s celodenní docházkou do MŠ: 800,-Kč

Děti v posledním ročníku MŠ-předškoláci a s odkladem školní docházky školné neplatí

STRAVNÉ:

Platí se formou zálohy.

Na začátku září (po obdržení variabilního symbolu pro Vaše dítě)

 ihned uhraďte zálohu na září – 990,- Kč (děti s odkladem 1100,-Kč).

Variabilní symboly dětí budou od září vyvěšeny v šatnách u jednotlivých tříd.

Od dalších měsíců plaťte zálohu do 15. dne v měsíci na příslušný měsíc.

 

STRAVNÉ NA JEDEN DEN:

Děti  s celodenní docházkou: 45,- Kč

Děti  s odkladem školní  docházky:  50,- Kč

Předškoláci:  45,- Kč

Každé 3 měsíce Vám budou  vyúčtované přeplatky  stravného, které budou zaslané na Váš účet.

 

Školné i stravné plaťte dohromady na číslo účtu: 

51-365 465 02 17/0100

Děti s celodenní docházkou:        1790,- (800,- školné a  990,- záloha na stravné)

Stravné pro předškoláky:              990,- Kč