V úterý  26.2. a  pátek 1.3.  od 8.00 hod. budou probíhat 

 

,,TESTY ŠKOLNÍ ZRALOSTI" 

 

pro předškolní děti.

 
Testy povede PhDr. Božena Kuklová z pedagogicko - psychologické poradny.