DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 
Pro zájemce budou v naší MŠ probíhat dny otevřených dveří a to v temínech:


 

v sobotu 7.dubna 2018 od 10.00 do 12.00 hodin

 
a
 

v sobotu 21.dubna 2018 od 13.00 do 16.00 hodin

 
 
Srdečně zveme rodiče a jejich děti.