Zápis 2017-2018

ZÁPIS  DĚTÍ  DO  MATEŘSKÝCH  ŠKOL

pro školní rok 2017/2018

se uskuteční

4. května 2017 od 13,00 do 18,00 hod.

zápis – příjem vyplněných přihlášek

K zápisu se dostaví rodiče s dítětem.

U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží svůj občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte (dle § 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)

Přihlášky a ostatní tiskopisy je možno stáhnout zde (Evidencni_list , Zadost_o_prijeti) , nebo je vyzvednout v mateřské škole

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy

Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií, která jsou zveřejněna v každé mateřské škole, nezáleží na čase, ve kterém se k zápisu dostaví.

O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemné rozhodnutí ředitelky.